Vi bruger Cookies!     

         
 X     
moerupogmyrtue

Psykoterapi -Traumebehandling - Familiebehandling
 

 

Vi er to kvinder Inge Mørup og Eva Myrtue, der i de seneste 5 år  har samarbejdet omkring  familier, samspil, relationer, kommunikation og personlig udvikling i Favrskov kommune.

I flere år har vi arbejdet  med børn og unge med særlige vanskeligheder i specielle dag og døgntilbud.

Herudover har vi begge ydet coaching og supervision til plejefamilier, daginstitutioner og enkelte personer der arbejder med mennesker.

Vi har begge stor erfaring indenfor psykoterapi og har begge arbejdet med  voksne og børn der har været ude for chok og traumer, - hvor tilknytningen og relationen til andre kan være besværlig og eller smertefuld, samt børn, unge og voksne med angst, ADHD, depression, PTSD og psykosomatiske problemer.

Et centralt redskab i vores arbejde er SE-traumeterapi, da de fysiske symptomer, angst, og fastlåste billeder af os selv kan opløses gennem fokus på kroppens sansning og forståelse af ens egen handlinger og begrænsninger.

Fysiske symptomer såsom smerter, angst og stress-symptomer i kroppen, kan ofte være tegn på uforløste traumer og et tegn på at din krop stadig er i alarmberedskab.

Det er vores erfaring at nærvær, tillid og  kontakt samt præcise terapeutiske redskaber såsom timing og tempo, er det der skal til for at forløse de oplevelser som sidder fastfrosset i kroppen.

Vi har begge i flere år haft privat praksis indenfor familiebehandling, terapi og coaching med høj prioritering af den kropslige metode.

I 2009 tog vi et kursus i Theraplay. Læs artikel

I 2009 og 2010 havde vi et introforløb i forbindelse med intensiv familiebehandling i Favrskov kommune,  hvor vi  blev introdukseret i "neuroaffektiv udviklingspsykologi" med Susan Hart

I 2010 til 2013 tog vi uddannelsen i Somatic Experiencing. Læs mere

Ved at gøre brug at den ny teoretiske viden har vi erfaret, at når  vi inddrager kroppen  gir det i mange behandlinger bedre og hurtigere resultater såvel  fysisk som psykisk.

Læs mere om Mørup & Myrtue:

Kontakt

Inge Mørup
Langå Mark 24
8870 Langå
Tlf: 28725125

CVR nr. 35368043

Eva Myrtue
Kallestrupvej 83
9632 Møldrup
Tlf: 40400520

Opdateret 05/11/2013